Obserwatorzy

O wszystkim , co w życiu może być ważne.

Oldis Mikst TV

Zmień swoje życie

Grunt to pewność siebie

MIŁUJ NIEPRZYJACIÓŁ
Lecz powiadam wam, którzy słucha­cie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was niena­widzą.
(Łk 6, 27)

Kiedy jesteś zakochany, wszystko zaczynasz wi­dzieć w nowym świetle; stajesz się hojny, przebacza­jący i miły w sytuacjach, w których wcześniej bywa­łeś twardy i podły. W sposób nieunikniony ludzie zaczną podobnie reagować i wkrótce przekonasz się, iż żyjesz w świecie ogarniętym miłością, który ty sam stworzyłeś. Albo przypomnij sobie okresy, kiedy by­łeś w złym humorze i jak wszystko cię denerwowało, stawałeś się podejrzliwy, podły i wręcz paranoidalny. Widziałeś, jak inni ludzie reagowali na twoje zacho­wanie w podobnie negatywny sposób, i nagle zdałeś sobie sprawę, że żyjesz we wrogim świecie stworzo­nym przez twoje myśli i twoje uczucia.
Jak możesz stworzyć szczęśliwy, pełen pokoju i na miłości oparty świat? Ucząc się prostej, wspaniałej, ale niezwykle trudnej sztuki patrzenia. Oto jak mo­żesz się jej nauczyć. Za każdym razem, kiedy jesteś zły i poirytowany przez kogoś, wtedy analizuj nie tę osobę, ale siebie samego. Pytanie, jakie należy po­stawić, brzmi nie: jaki błąd zrobił ten człowiek?, ale: jaką prawdę o mnie samym odsłania mi moje zde­nerwowanie? Zrób to od razu. Pomyśl o ludziach, któ­rzy cię denerwują, i wypowiedz tę bolesną, ale wy­zwalającą prawdę. Przyczyna mego zdenerwowania tkwi nie w tamtej osobie, ale we mnie samym. Po­wiedziawszy to, zacznij szukać przyczyny tego zde­nerwowania. Najpierw przyjrzyj się bardzo prawdo­podobnej możliwości, iż przyczyną, dla której wady, albo tzw. wady danej osoby cię drażnią, jest fakt, że ty sam je posiadasz. Ale stłumiłeś je i w sposób nie­świadomy projektujesz je na innych. Prawie zawsze się to sprawdza, ale przeważnie ludzie z wielkim tru­dem przyznają się do tej prawdy. Tak więc szukaj wad tej osoby we własnym sercu i w swojej podświa­domości, a twoja udręka zamieni się we wdzięczność, że czyjeś zachowanie stało się dla ciebie okazją do odkrycia samego siebie.
Jest jeszcze inna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Być może, iż czyjeś słowa albo czyny drażnią cię dlatego, że zwracają uwagę na coś w twoim życiu, czego uparcie nie chcesz dostrzegać. Pomyśl, jak bar­dzo denerwują nas mistycy albo prorocy, którzy pa­trzą na świat z innej perspektywy, i kiedy ich słowa albo ich życie stanowią dla nas prawdziwe wyzwanie.
Równie jasna jest następująca sprawa. Ktoś drażni cię, bo jego styl życia nie zgadza się z twoimi, zapro­gramowanymi w tobie, oczekiwaniami. Być może masz prawo spodziewać się, że ten człowiek będzie żył zgodnie z twoimi oczekiwaniami, szczególnie jeśli jest on osobą niesprawiedliwą albo okrutną, ale wte­dy przestań się nad tym zastanawiać. Czy starając się zmienić czyjeś zachowanie, będziesz bardziej sku­teczny, gdy dasz się ponieść nerwom? Irytacja za­ciemni tylko twoje rozeznanie sytuacji i twoje dzia­łanie nie przyniesie efektów. Każdy to wie, że z chwilą, gdy sportowiec straci panowanie nad sobą, jakość je­go gry znacznie spada, gdyż jego ruchy stają się nieskoordynowane pod wpływem emocji i złości. Jed­nak w większości przypadków nie masz prawa żądać, by dana osoba postępowała zgodnie z twoimi oczekiwaniami; ktoś inny na twoim miejscu w ogóle by się nie denerwował tymi konkretnymi zachowa­niami. Zastanów się głęboko nad tą prawdą, a twoje zdenerwowanie zniknie. Jakim szaleństwem jest oczekiwanie, by inny człowiek żył zgodnie ze stan­dardami i normami, które zostały zaprogramowane w tobie przez twoje środowisko i twoją rodzinę.
Wreszcie jest jeszcze ostatnia prawda, nad którą trzeba się zatrzymać. Weź pod uwagę pochodzenie, doświadczenie życiowe i częsty brak samoświado­mości u tego kogoś. Wszystko to wpływa na jego za­chowanie. Doskonale ktoś powiedział, że wszystko zrozumieć, oznacza wszystko wybaczyć. Jeśli ty na­prawdę zrozumiesz tę osobę, to zobaczysz w niej ra­czej kalekę i inwalidę, a nie człowieka zasługującego na naganę i karę. Wówczas twoje zdenerwowanie od razu ustąpi. Następną rzeczą, którą poznasz, to uczucie miłości, którym ogarniesz tę osobę, a ona ze swej strony odpowie na twoją miłość swoją miłością i znajdziesz się w świecie pełnym miłości stworzo­nym przez ciebie samego.

Brak komentarzy:

O mnie

Moje zdjęcie

interesuje sie wszystkim co zasluguje na uwage