Obserwatorzy

O wszystkim , co w życiu może być ważne.

Oldis Mikst TV

Zmień swoje życie

Grunt to pewność siebie

Formułowanie życzenia i wizualizacja celu - Nadaj życzeniu postać słowną


Aby twe życzenie mogło się spełnić, musisz najpierw ujrzeć, to znaczy stworzyć w wyobraźni obraz fazy końcowej upragnionej sytuacji.
Pierwszy krok będzie polegał na słownym sformułowaniu celu.
Zdanie określające cel musi jednak spełniać określone kryteria:


- musi być precyzyjne, kompletne i wykluczać wszelkie dwuznaczności.
Umysł podświadomy traktuje wszystko dosłownie, kieruje się wskazówkami i informacjami, które zapamiętał. Błędne albo nie dość jasne sformułowanie przyniesie równie niedoskonałą realizację. Zadbaj zatem o właściwe zdefiniowanie swego celu.


- musi mieć formę czasu teraźniejszego.
Jeśli twoim celem jest odzyskanie zdrowia, nie możesz mówić: „Wkrótce będę zdrowy!” Nie powinieneś mówić o swoim celu w czasie przyszłym, musisz ujrzeć go już jako zrealizowany!
Sformułuj zatem swe życzenie używając następujących słów: „Jestem zdrowy, rozluźniony i wolny!”


- musi mieć pozytywny charakter
Podświadomość zarejestruje każdy niuans twojego sformułowania i będzie próbować przenieść twe wyobrażenie do rzeczywistości w jak najbardziej dosłownym kształcie. Jeśli w sformułowaniu pragnienia znajdzie się negacja, umysł podświadomy nie zrozumie, że właśnie tego nie chcesz. Wówczas możesz się raczej spodziewać spełnienia tego, czego sobie nie życzysz.
Jeśli – powiedzmy – boli cię głowa, a chciałbyś się uwolnić od bólu, w żadnym przypadku nie wolno ci wypowiadać życzenia w sposób następujący: „Od tej chwili głowa nie będzie mnie już bolała!”
W takim sformułowaniu znalazły się aż dwa błędy: po pierwsze, użyłeś czasu przyszłego, po drugie, w sformułowaniu upragnionego celu jest negacja. Już samo słowo „ból” może raczej sprowadzić dolegliwość niż ją usunąć. Każde wyobrażenie ma tendencję do urzeczywistniania się. Używając negacji, wywołujesz obraz sytuacji negatywnej, ból głowy zatem, zamiast ustąpić, prawdopodobnie się nasili.
Zdanie określające twój cel musi mieć formę afirmacji wyrażonej w czasie teraźniejszym.
Afirmacje zawsze działają stymulująco. Kiedy cierpisz na ból głowy, sformułowaniem najbardziej zalecanym byłoby:


„Moja głowa jest lekka i jasna, moje myśli płyną spokojnym strumieniem, jestem skoncentrowany, rozluźniony, mam doskonałe samopoczucie!”


Poniżej znajdziesz wybór słów i pojęć przydatnych do pozytywnego formułowania życzeń:


harmonia                                   dobre samopoczucie
pomyślność                               aktywność
radość                                       zdrowy tryb życia
optymizm                                  zapał
samorealizacja                           panowanie nad sobą
szczęście                                   wiara
sukces                                      spokój
miłość                                       siła
ufność                                      sen
witalność                                 skupienie
poczucie bezpieczeństwa          niezależność
właściwe odżywianie               wydajność
pozytywne nastawienie            wolność
pewność siebie                        umiar
odprężenie                              wdzięczność
zadowolenie                            zdolność do miłości
skromność                              odwaga


Spośród wymienionych wybierz słowa, które najwięcej dla ciebie znaczą, są ci najbardziej potrzebne i wywołują w tobie największy rezonans. Im bardziej intensywne uczucia towarzyszą myślom o celu, tym prędzej go osiągniesz. Wybieraj tylko takie słowa, które przemawiają ci do wyobraźni, do których masz osobisty stosunek i nie są ci obojętne.
Poniżej chciałbym pokazać, jak w prosty sposób zamienić sformułowania zawierające negację na zdania afirmujące.
- Z każdym dniem coraz mniej się boję. – Moja odwaga rośnie z każdym dniem.
- Coraz rzadziej jestem w złym humorze. – Moje ciało jest w doskonałej formie.
- Nie będę się więcej jąkać. – Mówię płynnie i spokojnie.
- Wcale nie jestem zdenerwowany. – Czuję się bezpieczny i wierzę w siebie.


Jeżeli twój świadomy umysł sprzeciwia się sformułowaniu życzenia w czasie teraźniejszym, nie poddawaj się i nie zastępuj go czasem przyszłym. Twoja świadomość wierzy tylko w to, co da się udowodnić, natomiast twój umysł podświadomy zaakceptuje wszystko, co zobaczy albo usłyszy.
Przedstaw mu więc jednoznaczny i przekonujący obraz twego osiągniętego celu, tak aby mógł zacząć działać na rzecz jego urzeczywistnienia. Obrazowi musi towarzyszyć słowne sformułowanie życzenia. Po upływie krótkiego czasu, kiedy przekonasz się, że mimo twych oporów, podyktowanych racjonalnym myśleniem, trening umysłu przynosi pozytywne efekty, znikną twoje początkowe wątpliwości co do sensu formułowania celu w czasie teraźniejszym. Wówczas naprawdę będziesz w stanie wziąć własny los w swoje ręce.
A oto kilka dodatkowych reguł, których powinieneś przestrzegać wyrażając swoje życzenie:


- zdanie definiujące cel powinno być krótkie
Twoja podświadomość najłatwiej zapamiętuje proste i precyzyjne sformułowania. Im częściej w ciągu dnia będziesz przywoływał w umyśle obraz twojego spełnionego życzenia, tym silniej zapadnie ono w pamięć podświadomości.


- zdanie powinno odnosić się do ciebie lub twojego życia
Jeśli twoim celem jest idealny stan stosunków z życiowym partnerem, to zdanie definiujące cel powinno odnosić się do twojego postępowania, a nie do postępowania partnera. Zamiast mówić „On (ona) jest dla mnie coraz bardziej życzliwy i miły !” albo „Rozumiemy się coraz lepiej!”, skieruj uwagę na swoje zachowanie i sformułuj życzenie w sposób następujący:


„Akceptuję mojego partnera takim, jaki jest!” lub „Rozumiem go i jestem dla niego najlepszym partnerem!”


Pamiętaj, że każdy z nas odpowiada tylko za własne zachowanie i najlepiej je rozumie. Nie wolno zmuszać kogoś, aby się zmienił, ponieważ każdy ma prawo do własnej osobowości, czyli bycia sobą.
Musisz zatem przestrzegać pewnych reguł, jeśli chcesz, by trening umysłu okazał się metodą skuteczną, to znaczy jeśli chcesz osiągnąć swój cel. Najlepiej po prostu zapisz na kartce zdanie definiujące twoje życzenie.

Brak komentarzy:

O mnie

Moje zdjęcie

interesuje sie wszystkim co zasluguje na uwage

Archiwum bloga