Obserwatorzy

O wszystkim , co w życiu może być ważne.

Oldis Mikst TV

Zmień swoje życie

Grunt to pewność siebie

Jak skorygować uczucia oraz znaleźć dla nich właściwe zastosowanie


Jeżeli wola i uczucie są w konflikcie, zazwyczaj zwycięża uczucie. Można to łatwo udowodnić: jeśli kogoś nienawidzimy olbo mu zazdrościmy, to nawet jeśli potępiamy się za te uczucia i chcemy się od nich uwolnić, niewiele to zmieni, ponieważ emocje są niezwykle „uparte” i raczej się ich nie pozbędziemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak nauczyć się je kontrolować, ponieważ zarówno te pozytywne, jak i negatywne emocje mają wielki wpływ na nasze życie.
Uczucia negatywne są pod każdym względem szkodliwe, z jednej strony bowiem prowadzą do nieprzemyślanych zachowań, z drugiej zaś wywierają niszczący wpływ na nasze zdrowie. Każde uczucie wyzwala w naszym organizmie reakcje chemiczne, które mają odreślone skutki dla różnych organów.
Negatywne emocje prowadzą do produkcji substancji toksycznych. Amerykańscy lekarze stwierdzili na przykład, że ustawiczne zamartwianie się powoduje „drążenie”, czyli w efekcie psucie się zębów, gdyż wskutek obciążenia negatywnymi uczuciami wzrasta zapotrzebowanie organizmu na wapń. Przykładów takich można podać wiele. Jest sprawą dowiedzioną i ogólnie wiadomą, że ciągły stres czy też stałe poczucie niezadowolenia z siebie są przyczyną wrzodów żołądka.
Źyciodajną siłę mają emocje pozytywne: miłość, przyjaźń, życzliwość a przede wszystkim radość, bez której w ogóle chyba nie warto żyć. W jaki sposób zatem możemy wpływać na nasze życie uczuciowe, jeśli nasze emocje, których źródła nie znamy do końca, nie chcą się poddać kontroli rozumu?
Najpierw musimy zrozumieć, że każde zdarzenie z natury rzeczy jest neutralne. Ślub, śmierć, złamanie nogi to sprawy zwykłe, całkowicie neutralne w procesie ludzkiego życia. Dopiero kiedy zaczynamy je wartościować, wydawać o nich opinie, zamieniają się w „cios losu” albo „radosne wydarzenie”. Nasza ocena zależy przede wszystkim od naszego życia emocjonalnego, w mniejszym stopniu zaś od naszego umysłu świadomego czyli rozumu. Dzieje się tak dlatego, że tylko nieliczni spośród nas zdają sobie sprawę, jak działa podświadomość, i potrafią nad nią panować. Domeną podświadomości, kierującej się swoistą „logiką”, są uczucia. Jeśli umysł świadomy nie wkroczy, nie zracjonalizuje przyżytych emocji, łatwo mogą powstać urazy i kompleksy, wpływające potem w decydującym stopniu na nasze sądy, oceny i reakcje.
Źródłem, z którego czerpiemy myśli i uczucia, są nasze minione doświadczenia. Kiedy widzimy i doświadczamy czegoś nowego, podświadomie dokonujemy porównań z tym, co już przeżyliśmy i poznaliśmy. Prowadzi to często do błędnych ocen i przesadzonych albo mylnie umotywowanych reakcji uczuciowych, które mogą zaślepić umysł świadomy i przeszkodzić w nieskrępowanym myśleniu.
Dopilnuj zatem, aby od tej pory miały dostęp do ciebie jedynie uczucia pozytywne, świadomie unikaj uczuć niszczących, z czasem uczucia pozytywne zaczną wywoływać w tobie pozytywne skojarzenia.
Podobnie jak sugestia (w naszym przypadku autosugestia), składająca się z wyobrażenia i mocnej wiary w jego realność, tak samo uczucie zawiera w sobie obraz i naszą ocenę obrazu. Jesteśmy jednak w stanie wyzwolić się spod wpływu destrukcyjnego uczucia, jeśli odrzucimy negatywną treść sugerowaną przez jego obraz i zastąpimy ją pozytywną, przywołując tym samym obraz sytuacji pożądanej.
W podobny sposób jak niepożądane sugestie możemy odrzucić negatywne uczucia i zastąpić je pozytywnymi. Nie należy jednak udawać, że tych uczuć w ogóle nie ma, powinniśmy raczej sobie uśwadomić, że one nie mają realnego odpowiednika w rzeczywistości, że to umysł podświadomy nam je podsuwa. Nie musimy ich jednak przyjmować, potraktujmy je jako propozycję, z której świadomie zrezygnujemy!
Następnie czym prędzej zastąpmy niechciane emocje pożądanymi, potrzebnymi, afirmującymi życie, takimi jak radość czy miłość. Z całą świadomością wywołajmy w sobie konstruktywne emocje i zacznijmy się z nimi utożsamiać. Na początku, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, należy wzbudzić w sobie radosne emocje w świadomym procesie myślenia.
Postępując w podobny sposób, nauczymy się korygować uczucia już w chwili ich powstawania i będziemy dopuszczać do siebie jedynie te, które nas budują.
Pozytywne emocje są nie tylko przyjemniejsze, ale działają także korzystnie na naszą psychikę i zdrowie fizyczne. Jednakże główną ich zaletą jest to, że ogromnie przyspieszają urzeczywistnienie związanych z nimi wyobrażonych pragnień. Dlatego tak ważne jest, abyś, zasilając wizję swego pragnienia energią siły życiowej, jednocześnie przeżywał wszystkie pozytywne emocje towarzyszące osiągnięciu celu. Musisz nie tylko uwierzyć, że twoje pragnienie już się spełniło, lecz także odczuć z tego powodu zadowolenie i radość.
Słowo i obraz stanowią zewnętrzną postać twego życenia. Dopiero jednak wiara i uczucie nadają mu treść i obdarzają siłą niezbędną do urzeczywistnienia!

Ćwiczenie 8: napełnij obraz swego celu uczuciem

Przywołaj w umyśle wizję spełnionego życzenia i sloncentruj się na nim przez dwie, trzy minuty, aż znikną wszelkie inne myśłi i uczucia. Z fizyczną wyrazistością przeżyj realizację wymarzonego celu.
Odczuj intensywną radość i wdzięczność, jakby to, co przeżywasz w wyobraźni, było jeż namacalną rzeczywistością.
Możesz być pewien: proces realizacji twojego pragnienia został już uruchomiony. Mechanizmy, które wyzwoliłeś na płaszczyźnie duchowo-umysłowej, doprowadzą do skutków na planie fizycznym.

Brak komentarzy:

O mnie

Moje zdjęcie

interesuje sie wszystkim co zasluguje na uwage